Apsaimniekošana

Daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, kuras apsaimnieko SIA „BŪKS” Rīgas 67, Baldonē Lai veiktu apsaimniekošanu un nodrošinātu izvirzītās prasības ko regulē likumdošana un ministru kabineta noteikumi, apsaimniekotājs piedāvā dzīvokļu īpašniekiem nākamajā gadā dzīvojāmās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu par m2. Īpašniekiem 30 darbadienu laikā jāpaziņo pārvaldniekam par apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu. Uzņēmums apsaimnieko 43 mājas, kuras iedalās četrās grupās pēc māju labiekārtotības un līdz šim praksē izlietotajiem līdzekļiem par iepriekšējiem periodiem. Apsaimniekošanas maksa ir rēķināta lai nodrošinātu minimālās prasības ko izvirza Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums.

Vairāk Informācija

Lai uzzinātu vairāk, droši sazinaties ar mums!

Viennozīmīgi labākais apkalpošanas serviss Baldonē!