SIA “BŪKS” VEIKTO MAKSAS PAKALPOJUMU IZMAKSU CENRĀDIS (cenas norādītas ar PVN)

Ūdens tarifs____2,03 EUR

Kanalizācijas tarifs____3.58 EUR

Ūdens skaitītāja plombēšana_____9,79 EUR

Ūdens skaitītāja DN 20 nomaiņa (verificēts)_____67,34 EUR

Ūdens skaitītāja DN 20 nomaiņa (jauns)__76,89 EUR

Ūdens skaitītāja DN 25 nomaiņa (verificēts)_____67,84 EUR

Ūdens skaitītāja DN 25 nomaiņa (jauns)__106,58 EUR

Ūdens skaitītāja DN 32 nomaiņa (verificēts)_____68,42 EUR

Ūdens skaitītāja DN 32 nomaiņa (jauns)__148,25 EUR

Ūdens skaitītāja DN 40 nomaiņa (verificēts)_____68,86 EUR

Ūdens skaitītāja DN 40 nomaiņa (jauns)__201,70 EUR

Ūdens skaitītāja DN 50 nomaiņa (verificēts)_____80,81 EUR

Ūdens skaitītāja DN 50 nomaiņa (jauns)__226,94 EUR

Ūdens skaitītāja 3/4” uzstādīšana (jauns)___68,68 EUR

Ūdens skaitītāja 3/4” nomaiņa (verificēts)__67,34 EUR

Ūdens skaitītāja 3/4” nomaiņa (jauns)___50,46 EUR

Ūdens skaitītāja 1/2” uzstādīšana (jauns)___60,89 EUR

Ūdens skaitītāja 1/2” nomaiņa (jauns)___44,14 EUR

Divu ūdens skaitītāju 1/2” nomaiņa (jauns)__69,89 EUR

Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana__no 01.12.2022. maksa netiek piemērota (līdz 30.11.2022. 39.14 EUR)

Komisijas maksa par rēķina izdrukāršanu un piegādāšanu__1,50 EUR