SIA “BŪKS” VEIKTO MAKSAS PAKALPOJUMU IZMAKSU CENRĀDIS (cenas norādītas ar PVN)

Ūdens tarifs____0,98 EUR

Kanalizācijas tarifs____1,63 EUR

Ūdens skaitītāja plombēšana_____9,79 EUR

Ūdens skaitītāja DN 20 nomaiņa (verificēts)_____67,34 EUR

Ūdens skaitītāja DN 20 nomaiņa (jauns)__76,89 EUR

Ūdens skaitītāja DN 25 nomaiņa (verificēts)_____67,84 EUR

Ūdens skaitītāja DN 25 nomaiņa (jauns)__106,58 EUR

Ūdens skaitītāja DN 32 nomaiņa (verificēts)_____68,42 EUR

Ūdens skaitītāja DN 32 nomaiņa (jauns)__148,25 EUR

Ūdens skaitītāja DN 40 nomaiņa (verificēts)_____68,86 EUR

Ūdens skaitītāja DN 40 nomaiņa (jauns)__201,70 EUR

Ūdens skaitītāja DN 50 nomaiņa (verificēts)_____80,81 EUR

Ūdens skaitītāja DN 50 nomaiņa (jauns)__226,94 EUR

Ūdens skaitītāja 3/4” uzstādīšana (jauns)___68,68 EUR

Ūdens skaitītāja 3/4” nomaiņa (verificēts)__67,34 EUR

Ūdens skaitītāja 3/4” nomaiņa (jauns)___50,46 EUR

Ūdens skaitītāja 1/2” uzstādīšana (jauns)___60,89 EUR

Ūdens skaitītāja 1/2” nomaiņa (jauns)___44,14 EUR

Divu ūdens skaitītāju 1/2” nomaiņa (jauns)__69,89 EUR

Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana__39,14 EUR

Komisijas maksa par rēķina izdrukāršanu un piegādāšanu__1,50 EUR

Asenizācijas pakalpojumi no 19.04.2022.

Izsaukums līdz 3 m3_____88,72 EUR

Katrs nākamais 1 m3_____29,57 EUR

Caurules pagarināšana (virs 10m)____7,26 EUR

Asenizācijas bedres skalošana___17,75 EUR (ja skalošana notiek izsūkšanas dienā)

Transports ārpus Baldones pilsētas__1,09 EUR (ceļš prom un atpakaļ)

Automašīnas FORD TRANSIT (kravas) nomas maksa vasaras mēnešiem (1 stunda)__18,80 EUR

Automašīnas FORD TRANSIT (kravas) nomas maksa ziemas mēnešiem (1 stunda)___19,52 EUR

Traktors, nulles pagrieziena zāles pļāvējs “HUSGVARNA” H Z448 darba izmaksas (1 stunda)_____25,00 EUR

Krūmgriezis “HUSGVARNA” 535 RXT darba izmaksa (1 stunda)___12,18 EUR

Krūmgriezis “HUSGVARNA” 543 RS darba izmaksa (1 stunda)____13,00 EUR

Lielgabarīta atkritumu izvešana (1m3)___71,83 EUR