SIA BŪKS izsludina cenu aptauju par:

"ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS

Pārupes ielā 2, Baldonē, Vanagkalna ielā 15, Baldonē, un Zīļu ielā 13, Baldonē būvdarbu būvuzraudzība

Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties SIA BŪKS birojā Rīgas ielā 67, Baldonē, LV-2125 darba dienās darba laikā vai nosūtot pieprasījumu par cenu aptaujas nolikuma saņemšanu uz e-pasta adresi: info@siabuks.lv.

Piedāvājumus var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu ar piegādi Rīgas iela 67, Baldone, LV-2125 vai ar elektronisko parakstu parakstītus uz e-pasta adresi: info@siabuks.lv līdz 2020.gada 2.novembrim plkst.11:00.

SIA BŪKS administrācija