SIA BŪKS 2020.gada 14.jūlijā ir izsludinājis atklātu konkursu par "Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Pārupes ielā 2, Baldonē, Vanagkalna ielā 15, Baldonē, un Zīļu ielā 13, Baldonē" būvdarbu veikšanu.

Paredzamā līguma izpilde 13mēneši.

Iepirkuma priekšmets ir "ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS Pārupes ielā 2, Baldonē, Vanagkalna ielā 15, Baldonē, un Zīļu ielā 13, Baldonē”, kas šī iepirkuma ietvaros paredz:

Iepirkums sadalīts 3 daļās (lotēs):

1.daļa - ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ Pārupes ielā 2, Baldonē;

2. daļa - ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ Vanagkalna ielā 15, Baldonē;

3.daļa - ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ Zīļu ielā 13, Baldonē.

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2020.gada 14.augusts plkst.16:00.

Iepirkuma dokumenti elektroniskajā iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40321