Līdz 11.jūnijam var pieteikties līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai

Ķekavas novada pašvaldības 2022.gada budžetā paredzēts finansējums ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanas līdzfinansējumam kopā 50 000,00 eiro.

Pieteikumus var iesniegt līdz 2022. gada 11.jūnijam, vienā no Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem (Baložos Uzvaras prospektā 1a; Ķekavā Gaismas ielā 19 k-9-1, Daugmalē “Salnās” vai Baldonē, Pārupes ielā 3), vai elektroniski e-pastā: [email protected].

Saistošie noteikumi Nr.3/2022 "Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai"