SIA "BŪKS", reģ. Nr. 40003295397, juridiskā adrese: Rīgas iela 67, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125, Latvija, 2022.gada 07.jūlijā Ķekavas novada pašvaldībai iesniedza ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa projektu, kas ir sagatavots saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

https://www.vestnesis.lv/op/2022/136.DA3

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā 2022. gada 1.septembrī. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar lietotājiem nodotā apjoma izmaiņām, mainīgo un fiksēto izmaksu izmaiņām.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa projektu lietotājs var SIA "BŪKS" administrācijas telpās Rīgas ielā 67, Baldonē, Ķekavas novadā, iepriekš sazinoties ar atbildīgo personu pa tālruni +371 67932700 vai elektroniskā pasta adresi: [email protected].

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "BŪKS", Rīgas ielā 67, Baldonē, Ķekavas novadā, LV-2125, vai pa elektroniskā pasta adresi: [email protected] vai tālruni +371 67932700, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, K-9-1, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123, bezmaksas informatīvais tālrunis 8488, elektroniskā pasta adrese: [email protected] 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".