Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪKS", reģistrācijas numurs 40003295397, juridiskā adrese: Rīgas iela 67, Baldone, Ķekavas novads (turpmāk - SIA "BŪKS") 21.02.2024. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016. gada 14. janvāra lēmumu Nr. 1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Dažādi sludinājumi, 29.02.2024. - Latvijas Vēstnesis (vestnesis.lv)

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.06.2024. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar mainīgo un patstāvīgo izmaksu izmaiņām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu projektu lietotājs var SIA "BŪKS" birojā Rīgas ielā 67, Baldonē, Ķekavas novadā, iepriekš sazinoties ar SIA "BŪKS" namu pārzini Artūru Krastiņu, 67932700 vai 20114084, vai [email protected].

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "BŪKS" Rīgas ielā 67, Baldonē, Ķekavas novadā, vai uz e-pastu: [email protected], kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: [email protected], 20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".