SIA BŪKS informē, ka no 2023.gada 1.aprīļa vietnē WEBNams ir iespējams iepazīties ar apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 2022.gada ienākumu un izdevumu pārskatiem.