SIA "BŪKS" klientiem ir pieejamas savas daudzdzīvokļu mājas tāmes, kā arī uzturēšanas darbu plāni 2024. gadam. Katru gadu katrai mājai pārvaldīšanas, apsaimniekošanas tāmes un uzturēšanas darbu plāni tiek izstrādāti individuāli.

SIA "BŪKS" aicina māju dzīvokļu īpašniekus detalizēti iepazīties ar savas mājas pārvaldīšanas tāmi, kā arī tāmes pielikumā norādītajiem dzīvojamajai mājai plānotajiem remontdarbiem, kopīgi ar citiem dzīvokļu īpašniekiem izvērtēt nepieciešamos darbus, lemjot gan par ēkas remontdarbu uzkrājumu, gan darbu prioritātēm.

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi iesniedzams līdz 2023. gada 26. novembrim. Ja dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši kopības lēmumu minētajā termiņā, dzīvojamajai mājai aprēķinātā apsaimniekošanas maksa ar tajā iekļautajiem remonta darbiem stāsies spēkā ar 2024. gada 1. janvāri.