SIA “BŪKS” noslēdzis līgumu par “Kanalizācijas tīklu paplašināšana projektēšana un būvniecība Baldones pilsētā”. Iepirkumu procedūras rezultātā kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbus Baldones pilsētā darbus veiks SIA “Vides grupa” par summu 105 000 Eur (bez PVN), darbu finansētājs būs SIA “BŪKS”. Līguma darbu apjomos paredzēts izpildīt kanalizācijas tīklu projektēšanas un būvniecības darbus (design-build) Baldones pilsētā no Mežvidu ielas 17 NAI līdz Rīgas ielas 27 NAI. Saskaņā ar Līgumu būvdarbus paredzēts pabeigt līdz šī gada 31.oktobrim. Izbūves rezultātā Baldones iedzīvotāji iegūs drošāku, videi draudzīgāku pakalpojumu, kā arī tas nākotnē atstās pozitīvu iespaidu uz notekūdeņu attīrīšanas tarifu Baldones pilsētā.