Šobrīd Kohēzijas Fonda (KF) projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsēta” (Nr.5.3.1.0/17/I/006), ir noslēguma fāzē, drīz tiks pabeigti pēdējie asfaltēšanas darbi un teritorijas labiekārtošanā, apzaļumošanā. 


1.rajona (Dzirnavu, Senču, Saules, Pļavu un Rīgas ielas posma no Rīgas 24 līdz 36) ir pilnīgi pabeigti cauruļvadu izbūves darbi. Labiekārtošanas (apzaļumošana un teritoriju sakārtošana) darbus pilnīgi pabeigt plānots līdz 2019 oktobra beigām.


2.rajona (Lauku, Tērmaņu, Ārstniecības, Avotu, Kastaņu, Mežmalas, Lejas, Pilskalna, Skolas, Stadiona, Odu ielas un Rīgas iela 95, 97 un 99) cauruļvadu izbūves darbi ir pabeigti Labiekārtošanas darbi plānots pabeigt līdz 2019 oktobra beigām.


3.rajona (Zīļu, Lazdu, Jāņu, Gravas, Zemes, Vēju, Ziedu un Tiltu ielas) cauruļvadu izbūves darbi ir pabeigti. Labiekārtošanas darbi plānots pabeigt līdz 2019 oktobra beigām. 


Prognozējams izbūvēto tīklu pieņemšanas ekspluatācijā termiņš 2019.gada novembris. 

Pēc tam augstāk minēto ielu īpašumus varēs uzsākt pieslēgt jaunuzbūvētiem tīkliem.


Papildus informācija par pieslēgumu veikšanu SIA "BŪKS" mājas lapa www.siabuks.lv, pa tālruņa nr. 67932700 vai rakstīt uz e-pasta adresi: baldonebuks@inbox.lv.


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā! 


SIA "BŪKS"