Realizējot Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu, Baldonē izbūvētās jaunas centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas ar atzariem līdz nekustamo īpašumu (zemes gabalu) robežai.

Lai pieslēgtos šiem atzariem un saņemtu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, objektu īpašniekiem ir nepieciešams izstrādāt Tehniskos noteikumus, veikt pieslēgumu izbūvi un noslēgt līgumu ar SIA “BŪKS”.

Taču ir gadījumi, kad pieslēgums ir veikts patvaļīgi un pakalpojums tiek izmantots, par to nemaksājot.


Ja, Jūsu nekustamais īpašums ir pievienots Baldones centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem, lai izvairītos no dažādām sankcijām, tostarp ūdensapgādes un /vai kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu, aicinām pārliecināties:


  1. vai ir noslēgts līgums ar SIA “BŪKS” par šo pakalpojumu lietošanu;
  2. vai uzstādītajiem ūdensskaitītājiem nav beidzies lietošanas termiņš.

SIA “BŪKS” aicina Baldones iedzīvotājus, kuri izmanto centrazētās ūdensapgādes un/ vai notekūdeņu kanalizācijas sistēmu, bet nav noslēguši līgumu, neatkarīgi no tā, kad ir veikts pieslēgums, to legalizēt un noslēgt līgumu ar uzņēmumu.

Saziņai: tālr. 20277021, e-pasts: [email protected]

Lai nodrošinātu centralizēto inženiertīklu ekspluatācijas prasību ievērošanu, SIA “BŪKS” veiks ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgumu pārbaudes.

No 08.08.22 - 31.08.2022

1.rajons:

( Dzirnavu iela, Senču iela, Saules iela, Pļavu iela, Rīgas ielas posms no 24. līdz 57. numuram).

2.rajons:

(Lauku iela, Tērmaņu iela, Ārstniecības iela, Avotu iela, Kastaņu iela, Mežmalas iela, Lejas iela, Pilskalna iela, Skolas iela, Stadiona iela, Odu iela, Rīgas iela 95,97 un 99, Pētera iela, Parka iela).

3.rajons:

(Zīļu iela, Lazdu iela, Jāņu iela, Gravas iela, Zemes iela, Vēju iela, Ziedu iela, Tilta ielas, Upes iela).