Baldones pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja pieslēgt savu nekustamo īpašumu pie jaunizbūvētiem kanalizācijas kolektora un ūdensvada atzariem (tīkli nodoti ekspluatācijā 2020.gada 13.februārī):

• 1.rajons (Dzirnavu, Senču, Saules, Pļavu un Rīgas ielas posms no Rīgas 24 līdz 36).

• 2.rajons (Lauku, Tērmaņu, Ārstniecības, Avotu, Kastaņu, Mežmalas, Lejas, Pilskalna, Skolas, Stadiona, Odu ielas un Rīgas iela 95, 97 un 99).

• 3.rajons (Zīļu, Lazdu, Jāņu, Gravas, Zemes, Vēju, Ziedu un Tiltu ielas).

Lai veiktu pieslēgumus ir nepieciešams:

  • fiziskas vai juridiskas personas TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪJUMS;
  • pilnvara, ja tehniskos noteikumus nepieprasa objekta īpašnieks;
  • zemes gabala robežu plāns;
  • zemes gabala shēma ar jauno tīklu plānoto izvietojumu;
  • visu kopīpašnieku rakstveida piekrišana vai kopīgs tehnisko noteikumu pieprasījums, ja zeme ir kopīpašumā un zemesgrāmatā īpašuma tiesības nostiprinātas uz domājamo daļu (LR Civillikuma 1067.,1068.pants);
  • zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks.

Atgādinām, ka tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana ir maksas pakalpojums, cena 29,05 EUR.

Sīkākai informācijai par tehniskajiem noteikumiem, aicinām sazināties pa tālruni - 20 120 237.

Lai iedzīvotāji izvairītos no liekām raizēm par decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārveidošanu, uzlabošanu un zināmu investīciju veikšanu, lai nodrošinātu to atbilstību jaunajam Ministru kabineta noteiktajam regulējumam, BŪKS aicina Baldones iedzīvotājus, kuri vēl nav pieslēguši savas mājsaimniecības centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, būt aktīviem un vēlreiz padomāt par šāda soļa speršanu.

SIA "BŪKS" spēj nodrošināt arī asenizācijas pakalpojumus ar transportu, kas aprīkots ar 9 m3 cisternu un vismaz 40m savienojuma cauruļvadiem, gadījumā, ja kanalizācijas tvertnei tuvāk nav iespējams piekļūt ar standarta aprīkojuma transportu. Piesakot pakalpojumu nepieciešams norādīt izvedamo daudzumu (m3). Cena par 3 m3 ir 30,60 EUR.