Baldones novads pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu vēl 9 māju tehniskās dokumentācijas izstrādei saistībā ar plānoto renovāciju!

Līdzfinansējums 50% apmērā no kopējām tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksām piešķirts saistībā ar dzīvojamām mājām Baldonē, Daugavas ielā 9, Mežvidu ielā 19, Liepu alejā 11, Vanagkalnu ielā 11, Vanagkalnu ielā 16, Vanagkalnu ielā 19, Rīgas ielā 46, Rīgas ielā 77 un Rīgas ielā 99.

Visu 9 dzīvojamo māju renovācijas projektu izstrāde tuvojas noslēgumam un drīzumā tie tiks iesniegti Altum, lai virzītos tuvāk renovācijas II un nozīmīgākajam posmam.


SIA "BŪKS"