Pamatojoties uz Baldones novada domes 2021. gada 26.janvāra sēdes lēmumu Nr.15 (prot.Nr.1), ar kuru tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.1 Par Baldones novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai, Baldones novada dome aicina Baldones novada iedzīvotājus pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

Baldones pašvaldības 2021.gada budžetā ir paredzēts līdzfinansējums 30 000 apmērā.

Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baldones novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai” 5.1 – 5.3. punktos noteiktās personas.

Līdzfinansējuma pieteikšanās termiņš ir noteikts līdz 2021.gada 12.aprīlim (pēdējā diena, kad Baldones novada domē iesniedzams pieteikums).

Ar saistošo noteikumu saturu un līdzfinansējuma piešķiršanas un pieteikšanās nosacījumiem var iepazīties šeit.

Baldones novada dome