PAZIŅOJUMS

Informējam, ka SIA “BŪKS” (turpmāk – Sabiedrība) 2022.gada 9.martā ir saņēmusi paziņojumu par cenu paaugstināšanu no uzņēmuma, kurš līdz šim veica kanalizāciju tvertņu izvešanu Sabiedrības pasūtītajos objektos.

Ņemot vērā augstāk minēto, Sabiedrība informē, ka līdz šim noslēgtie asenizācijas līgumi tiek lauzti, sakarā ar cenu paaugstināšanu asenizācijas pakalpojumiem no 2022.gada 19.aprīļa.

Informējam, ka Ķekavas novada teritorijā ir reģistrēti zemāk minētie asenizācijas pakalpojumu sniedzēji:

 SIA “HDI SERVISS” tālr. 27501002 e-pasts ; hdiserviss@inbox.lv

 SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” tālr. 67937363 e-pasts:kssc@kekava.lv;

 SIA “Maktens” tālr. 29344365 e-pasts: maktens@tvnet.lv;

 SIA “Aironi” tālr. 29994690, e-pasts:kaspars@aironi.lv, mājas lapa – https://www.aironi.lv/;

 SIA “BIOVIDE” tālr.26961957, e-pasts: liga@bio-vide.lv, mājas lapa – https://biovide.lv/;

 SIA “Dramblis” tālr. 29178458; 22318586;

 SIA “Eco Baltia vide” tālr. 67 517 600 e-pasts: info@ecobaltiavide.lv