Informējam, ka, ņemot vērā valstī noteiktos piesardzības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanā, SIA BŪKS šobrīd apmeklētāju pieņemšana klātienē nenotiek. Klātienes apmeklējuma ir iespējams pieteikties zvanot uz SIA BŪKS tālr. 67 932 700.

Ierodoties klātienē, obligāti jāuzrāda derīgs vakcinācijas sertifikāts un personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), kā arī jālieto sejas maska.

Iedzīvotājiem, kam nav derīgs vakcinācijas sertifikāts, saziņa ar SIA BŪKS iespējama:

  • elektroniski uz e-pastu: info@siabuks.lv;
  • telefoniski zvanot uz tālr. 67 932 700.


Dokumentu fiziskai iesniegšanai izmantojama tam paredzētā SIA BŪKS pasta kaste Rīgas ielā 67, Baldonē (1. stāvā pie ieejas durvīm).


SIA BŪKS administrācija