Cienījamie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji!


Pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām izvietotie sadzīves atkritumu konteineri nav paredzēti lielgabarīta atkritumiem, lūgums tos nemest sadzīves atkritumu konteineros, kā arī nenovietot pie konteineriem.

Lūdzam lielgabarīta atkritumus nogādāt Ogres SIA MARS laukumā – Rīgas ielā 27, Baldonē.

Ja Jums ir nepieciešami transporta pakalpojumi, SIA BŪKS var nodrošināt lielgabarīta atkritumu izvešanu, par ko Jums tiks piestādīts rēķins.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar SIA BŪKS tehniskās struktūrvienības vadītāju - Gundaru Matveju pa tālruni 22070244.

Ar cieņu SIA BŪKS administrācija