SIA BŪKS paziņo, ka 2022.gada 26.oktobrī Ķekavas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu "Par SIA “BŪKS” sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu", ar kuru nolēma:

  1. Noteikt SIA “BŪKS” centralizētās ūdensapgādes pakalpojuma maksu - 1,57 euro/m3 bez PVN no 2022.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30.aprīlim (terminētā maksa) un - 1,68 euro/m3 bez PVN no 2023.gada 1.maija.
  2. Noteikt SIA “BŪKS” centralizētās kanalizācijas pakalpojumu maksu - 2,54 euro/m3 bez PVN no 2022.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30.aprīlim (terminētā maksa) un - 2,96 euro/m3 bez PVN no 2023.gada 1.maija.