SIA “BŪKS” informē, ka

no 01.11.2020. TIEK MAINĪTA

RĒĶINU PIEGĀDES UN APMAKSAS KĀRTĪBA


Klientiem ir iespēja izvēlēties rēķina saņemšanas veidu:


Rēķinu saņemšana e-pastā un klientu portāla ir BEZ MAKSAS!

Datu atjaunošana attiecas arī uz esošajiem klientiem, kuri jau izmanto rēķinu saņemšanu elektroniski (veiksim klientu datu atjaunošanu).


Lai piereģistrētos sistēmā un turpmāk saņemtu rēķinus elektroniski, lūdzam uz e-pastu: info@siabuks.lv sūtīt sekojošu informāciju:

vārds; uzvārds; adrese, par kuru noslēgts līgums;

tālruņa numurs un e-pasta adrese, uz kuru turpmāk vēlaties saņemt rēķinus.


Lai mainītu esošo rēķina saņemšanas veidu, pārejas periods ir noteikts

no 01.10.2020. - 20.11.2020.

Klienti, kuri nebūs iesūtījuši savus datus, rēķinus turpinās saņemt papīra formātā savā pastkastē.

Rēķinu saņemšana papīra formātā no 01.11.2020. izmaksās - 1,50 EUR (t.sk., PVN).


No 01.11.2020. dzīvokļiem, par kuriem noslēgti līgumi par ūdeni, kanalizāciju un atkritumiem, bet ēka nav SIA “BŪKS” apsaimniekošanā, par rēķinu sagatavošanu dzīvokļa īpašumam tiks aprēķināta pakalpojuma maksa – 1,85 EUR (t. sk., PVN).


No 01.11.2020. rēķina izdruka SIA “BŪKS” birojā pēc klienta pieprasījuma – 1,50 EUR (t. sk., PVN).