Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 23.panta otrā punkta prasībām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) informē iedzīvotājus par dienesta sagatavotajām vadlīnijām. Tās ir pieejamas VUGD tīmekļa vietnē: https://www.vugd.gov.lv/lv/vadlinijas-potencialo-patvertnu-minimalajam-tehniskajam-prasibam,  lai iedzīvotāji spētu paši apsekot tiem piederošās pagrabtelpas un novērtēt atbilstību VUGD vadlīniju prasībām.