• JŪSU UZTICAMAIS
    BALDONES PILSĒTAS
    PAŠVALDĪBAS ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS UZŅĒMUMS

Par SIA "BŪKS"

SIA "BŪKS", dibināts 1996. gadā, ir Baldones novada pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmums, kura stratēģiskie mērķi ir:

Baldones novada iedzīvotāju nodrošināšana ar kvalitatīviem dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

Baldones pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana, lai palielinātu iedzīvotāju skaitu Baldones pilsētā, kuriem pieejami kvalitatīvi dzeramā ūdens pakalpojumi un notekūdeņu savākšanas pakalpojumi;

Videi draudzīgas un energoefektīvas Baldones novada centralizētās un lokālās siltumapgādes sistēmas izveide;

Modernizēt Baldones pilsētas siltumsaimniecību un nodrošināt apkures pakalpojumus pašvaldības objektos;

Kvalitatīva un augsta līmeņa namu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Baldones novadā;

Baldones novada pašvaldības nekustamā īpašuma lietderīga un racionāla apsaimniekošana.

Jaunākās ziņas

Ievērojami sadarbības partneri