Paziņojums

Pamatojoties uz Baldones novada domes 2021. gada 26.janvāra sēdes lēmumu Nr.15 (prot.Nr.1), ar kuru tika apstiprināti sa...

Cenu aptauja

SIA BŪKS izsludina cenu aptauju par:"ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀSPārupes ielā 2, Ba...