Paziņojums

Pamatojoties uz Baldones novada domes 2021. gada 26.janvāra sēdes lēmumu Nr.15 (prot.Nr.1), ar kuru tika apstiprināti sa...