Fosilā kurināmā aizstāšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbu un servisa darbu veikšana) Baldonē, Ķekavas novadā

iepirkumam ir piešķirts identifikācijas numurs BŪKS 2022/1

Nolikums Pielikumi


ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS

Pārupes ielā 2, Baldonē, Vanagkalna ielā 15, Baldonē, un Zīļu ielā 13, Baldonē

BUKS 2020/01 Izsludināts: 14.07.2020


Ēku energoefektivitātes paaugstināšanai nepieciešamās dokumentācijas

izstrāde un autoruzraudzība dzīvojamām mājām Baldonē

2019/01 Izsludināts: 13.05.2019