SIA “BŪKS” veic cenu aptauju pretendentu atlasei būvniecības pakalpojuma sniegšanai 16 privātmājām, kas ieguvušas tiesības uz pašvaldības līdzfinansējumu, ūdens un/vai kanalizācijas tīkla pieslēgšanai publiskajiem centralizētajiem tīkliem.

Piedāvājumu cenu aptaujā nosūtīt e-pastā: [email protected] vai iesniegt klātienē Rīgas ielā 67, Baldonē, Ķekavas novadā līdz 2023.gada 18.decembrim plkst. 12.00.

Plašāka informācija par cenu aptauju atrodama nolikumā.

Nolikums

Pielikums Nr.1 Pieteikums

Pielikums Nr.2 Finanšu piedāvājums

Pielikums Nr.3 Tehniskā specifikācija – Lokālā tāme


Fosilā kurināmā aizstāšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbu un servisa darbu veikšana) Baldonē, Ķekavas novadā

iepirkumam ir piešķirts identifikācijas numurs BŪKS 2022/1

Nolikums Pielikumi


ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS

Pārupes ielā 2, Baldonē, Vanagkalna ielā 15, Baldonē, un Zīļu ielā 13, Baldonē

BUKS 2020/01 Izsludināts: 14.07.2020


Ēku energoefektivitātes paaugstināšanai nepieciešamās dokumentācijas

izstrāde un autoruzraudzība dzīvojamām mājām Baldonē

2019/01 Izsludināts: 13.05.2019